Vi hjelper deg videre på veien

Sentrum Næringshage AS er et regionalt eier- og forretningsnettverk med formål å koble enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner.

Ikon av vekst

Næringshageprogrammet

Vi tilbyr deg bedriftsrådgivning og hjelp til utvikling av forretningsideer, markedsplanlegging, nettverksbygging med mer til en subsidiert kostnad.

 Les mer

Ikon av vekst i en ramme

Videreutvikling av bedrift

La oss bidra med utviklingen av din bedrift!
Vi hjelper deg med utvikling av forretningsidéer eller planlegging av vekst- og utviklingsaktiviteter.

 Les mer

Ikon av nettverk av mennesker

Nettverk

Bli en del av et større nettverk av likesinnede og nytenkende bedrifter. Sentrum Næringshage er en del av et omfattende innovasjon- og kompetansenettverk. Vi kobler deg med de rette virksomhetene og de rette miljøene.

 Les mer

Ikon av finansiering

Finansiering og støtteordninger

Vi utarbeider og kvalitetssikrer søknader og bistår deg i prosessen om finansiering og støtteordninger. Vi vet hvilke støtteordninger som finnes og hvilke krav som stilles for bistand i SMB-markedet.

  Les mer

Ikon av vekst

Vekstprogrammet

"Vekstprogrammet" arrangeres ved behov. Programmet er et ledelses- og utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter. Gjennom dette programmet lærer du mer om ledelse, strategi og innovasjon for å skape videre vekst i ditt selskap.

 Les mer

Næringsprogrammet

- en arena for vekst og utvikling

Meld deg inn og bli del av vårt store nettverk for små og mellomstore bedrifter. Som næringshagebedrift har du tilgang til goder som blant annet spesialisert kompetanse og gode rabatter på innovasjonstjenester fra erfarne rådgivere i Næringshagen. Vårt hovedmål er å bidra med vekst og innovasjon for å styrke videreutviklingen av din bedrift. Bli en næringshagebedrift i dag.

Videreutvikling av bedrift med riktig veiledning

Våre medlemsbedrifter har tilgang til individuell rådgivning hvor vi sammen prøver å løse opp floken og finner en plan for veien videre. Trenger du bistand med søknader, forretningsutvikling, strategi- og markedsarbeid eller kompetanseutvikling? Næringshagebedrifter har tilgang til egenutviklede unike verktøy for vekst og utvikling av din bedrift.

Inngangen til et bredere nettverk og miljø

Som næringshagebedrift kobler vi deg sammen med et stort sosialt nettverk med kompetente bedrifter. Et utvidet nettverk er en viktig del av å lykkes i havet av bedrifter, og med riktig veiledning er veien til riktig miljø kortere enn noen gang. Delta på relevante kurs arrangert av erfarne kursholdere og rådgivere.

Bistand med finansiering og støtteordninger

Få hjelp med å nå målene dine! Har du en god forretningsidé, eller kanskje du har planer om å utvikle eller starte en ny bedrift? Det finnes god hjelp å få vedrørende starthjelp for nyetablerte og eksisterende bedrifter. Vi jobber tett med alle aktører for å gi deg gode råd som tar for seg finansiering og støtteordninger.

Bedriftsutvikling gjennom VekstProgrammet

VekstProgrammet er et ledelses- og bedriftsutviklingsprogram som arrangeres ved behov for små og mellomstore bedrifter. I løpet av programmet vil deltakerne lære mer om blant annet ledelse, vekst, innovasjon og strategi. Hver deltager vil jobbe med utviklingen av egen bedrift med mål om å utarbeide detaljerte planer og mål for videre vekst. Dedikerte rådgivere og forretningsutviklere bistår deg med utviklings- og strategiarbeid.

Bedriftsutvikling

Har din bedrift et ønske om å utforske nye muligheter, eller en utfordring dere ønsker å løse? Vi kan være en partner i utviklingsprosjekt. Du kan få hjelp til prosjekt-utvikling, kobling mot innovasjonsmiljø, organisasjonsendring, mm.

Vi tilbyr hjelp til utvikling av forretningsidéer og planlegging av utviklingsaktiviteter.

Idéavklaring

Bærer du på en ny idé? Vi tilbyr veiledning og hjelp til deg som ønsker å ta det neste steget. Uansett hvor du befinner deg i prosessen kan du kontakte oss.

VekstSporet

VekstSporet er næringshagens unike verktøy for vekst og utvikling i små og mellomstore bedrifter. Det bygger på filosofien om at alle bedrifter har et uutnyttet vekstpotensial og at dette potensialet kan realiseres ved å fokusere på aktiviteter som kan bidra til innovasjon og vekst. Ved å bruke VekstSporet går vi inn i en dybdeprosess der vi samler bedriftens nøkkelpersoner for samtaler og bevisstgjøring. Samtalene tar utgangspunkt i en av tre veksttavler. Dette bidrar til en god kartlegging av bedriftens ståsted. I prosessen finner vi sammen ut hvor «skoen trykker», som videre vil initiere og prioritere tiltak for å realisere vekst.

De 3 områdene er:

  • Ledelse, organisasjon og strategi
  • Salg og markedsføring
  • Produkter/tjenester, utvikling og FoU

Selve prosessen tar inntil tre timer. Bedriften får i etterkant en analyse og referat med handlingsplan for å følge opp prioriterte tiltak.

Ønsker du å høre mer om konseptet, og kanskje teste det på din egen bedrift? Ta kontakt med en av våre sertifiserte GrowthWheel-rådgivere.

Ann Merete Brevik

Daglig leder

    907 17 957
   ab@snhh.no

Christian Wiik Kynsveen

Forretningsutvikler

    916 46 498
   cwk@snhh.no

GrowthWheel

GrowthWheel er en visuell verktøykasse som hjelper innehavere med å ta beslutninger og iverksette tiltak, som er de viktigste oppgavene for dagens selskaper. Systemet er fleksibelt, og kan tilpasses eksisterende verktøy og kundebehov. Verktøykassen kan til og med brukes av kundene selv, og gir deg et 360° perspektiv på din bedrift.

Ønsker du å høre mer om konseptet, og kanskje teste dette på din egen bedrift? Ta kontakt med en av våre sertifiserte GrowthWheel-rådgivere.

Ann Merete Brevik

Daglig leder

    907 17 957
   ab@snhh.no

Norsk katapult

Vår oppgave er å rekruttere bedrifter til Norsk katapult. Næringshagene gir gratis innovasjonsstøtte og utformer søknader for bedrifter som kan være aktuelle. Søknaden blir vurdert av et ekspertteam i næringshagene.

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. I sentrene skal bedrifter kunne teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra idé til marked enklere.

Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult.

Havbruksnettverk Helgeland

Havbruksnettverk Helgeland SA er et samvirkeforetak som jobber for å dyrke og utnytte potensialet som finnes i havbruksnæringen i Nord-Norge. Målet er å bli et hensiktsmessig verktøy for å utvikle konkurransedyktige lokale og regionale leverandører.

Strategiarbeid

Hvor er du, hvor vil du og hvordan kommer du dit?

 

Næringshagen kan bistå ledelse og styre i strategiarbeid. Vi har anerkjente verktøy som VekstSporet og GrowthWheel. Disse verktøyene hjelper bedriften til å peke ut områder med utfordringer og bedriftens mulighetsrom. Våre verktøy kan screene bedriften 360° og etablere strukturerte opplegg rundt planlegging og prosesser i strategiarbeid. Vi hjelper ledelsen å prioritere beslutninger og tiltak, samt bistår med å utforme videre handlingsplan.