Kontakt oss

post@snhh.no

Rekruttering

By Sentrum Næringshage

11. juli 2024

Del i sosiale medier

Små og mellomstore bedrifter (SMB) på Ytre Helgeland står overfor betydelige utfordringer med å sikre rekruttering til arbeidsplassene i regionen. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft påvirker produksjonen og den daglige driften av disse bedriftene, og dette problemet forverres av en aldrende befolkning og en generell mangel på tilflytting til området. Sentrum Næringshage har derfor initiert et forprosjekt som skal legge grunnlaget for et større og mer langsiktig rekrutteringsprosjekt. Dette prosjektet er særlig relevant fordi rekrutteringsutfordringer og kompetansemangel er spesielt kritisk for små bedrifter, som ofte er mer sårbare for slike problemer enn større selskaper.

Gjennom systematisk kartlegging vil forprosjektet identifisere fokusområder og prioriterte tiltak som skal inngå i hovedprosjektet. Behovet for et attraktivt lokalmiljø, som kan fremme både bo- og blilyst, er en viktig del av rekrutteringsprosessen.

Prosjektets hovedmål er å øke kunnskapen om rekrutteringsutfordringer og utvikle strategier for å tiltrekke og beholde arbeidskraft på Ytre Helgeland. Dette inkluderer å bygge et attraktivt og bærekraftig lokalsamfunn som kan konkurrere om talentene.

Effektene av forprosjektet vil være økt kunnskap om reelle behov i næringslivet og lokalmiljøet, etablering av en prosjektgruppe med bred representasjon fra ulike sektorer, og økt synlighet og attraktivitet for regionen som arbeidssted. Dette vil legge grunnlaget for et solid og godt forankret hovedprosjekt som kan bidra til å møte FNs klimamål om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt bærekraftige byer og lokalsamfunn.

På sikt forventes prosjektet å føre til økt trivsel for arbeidstakere og beboere i regionen, flere arbeidssøkere og tilflyttere, og en generell vekst i både næringslivet og lokalsamfunnet på Ytre Helgeland.

Christian Wiik Kynsveen

Christian Wiik Kynsveen

Prosjektleder

Andre prosjekter

Prosjektledelse Innovasjonsnettverk Nordland

Del i sosiale medierInnovasjonsnettverk Nordland er et initiativ etablert av Nordland fylkeskommune, som har som mål å styrke samarbeidet og kunnskapsdelingen mellom innovasjonsmiljøene i Nordland. Prosjektet fokuserer på å fremme grønn omstilling og økt verdiskaping...

Mobilisering Sør Helgeland

Del i sosiale medierMobilisering Sør-Helgeland er et samarbeidsprosjekt initiert og ledet av Kunnskapsparken Helgeland (KPH), Sentrum Næringshage (SNH), og Kystinkubatoren (KI). Prosjektet ble startet med mål om å styrke samarbeidet mellom innovasjonsselskapene og...

Bærekraftsprogram

Del i sosiale medierSmå og mellomstore bedrifter (SMB) i Nordland står overfor store utfordringer når det gjelder bærekraft og grønn omstilling. Mange av bedriftene har begrensede ressurser og mangler kompetanse for å oppnå nødvendige utslippskutt og økonomisk vekst...