Kontakt oss

post@snhh.no

Bærekraftsprogram

By Sentrum Næringshage

11. juli 2024

Del i sosiale medier

Små og mellomstore bedrifter (SMB) i Nordland står overfor store utfordringer når det gjelder bærekraft og grønn omstilling. Mange av bedriftene har begrensede ressurser og mangler kompetanse for å oppnå nødvendige utslippskutt og økonomisk vekst på en bærekraftig måte. For å hjelpe bedriftene med å møte disse utfordringene, har Sentrum Næringshage startet et bærekraftsprosjekt som er skreddersydd for deres behov.

Hvorfor er dette prosjektet relevant?

Nordland ligger etter på bærekraft sammenlignet med resten av landet, særlig når det gjelder miljømessig og økonomisk bærekraft. Industrien i regionen tar grep for å bli karbonnøytral innen 2050, men SMB-sektoren trenger omfattende støtte og kompetansebygging for å kunne bidra effektivt til denne omstillingen. Dette prosjektet vil hjelpe bedriftene med å utvikle bærekraftsstrategier, redusere risikoer, øke konkurransekraften og bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Milepæler i prosjektet:

Prosjektplanlegging (Startdato: mar 2024)

Utvikling av kompetanseprogram

Implementering av kompetanseprogram

Evaluering og justering

Veiledning for implementering

Avslutning og rapportering (Sluttdato: Mai 2025)

Bærekraftsprosjektet har som hovedmål å øke kunnskapen om bærekraftige forretningspraksiser blant små og mellomstore bedrifter (SMB) i Nordland, og på den måten bidra til en mer bærekraftig utvikling i regionen. For å oppnå dette har vi flere delmål som er nøye utformet for å møte behovene til SMB-ene.

Først og fremst skal prosjektet utvikle og tilby et tilpasset og relevant kompetanseprogram. Dette programmet er utformet for å gi SMB-er de nødvendige verktøyene og kunnskapen for å forstå og implementere bærekraftige praksiser i deres daglige virksomhet. Det handler om å gi bedriftene en solid forståelse av hvorfor bærekraft er viktig, og hvordan de konkret kan integrere dette i sine operasjoner.

I tillegg til å bygge kompetanse, er det også et mål å øke bevisstheten om betydningen av bærekraftige forretningspraksiser blant ledere og ansatte. Prosjektet skal informere og engasjere dem om hvordan bærekraft kan gi konkurransefordeler, og samtidig bidra til et bedre miljø og samfunn.

Prosjektet har også som mål å styrke bedriftenes evne til å implementere bærekraftige strategier og tiltak. Dette innebærer praktisk veiledning og støtte gjennom hele prosessen, fra utvikling av strategier til konkret handling. Vi ønsker å gjøre det enklere for bedriftene å sette bærekraft i fokus og gjennomføre nødvendige tiltak på en effektiv måte.

Videre vil prosjektet skape en nettverksplattform hvor SMB-er kan dele erfaringer, lære av hverandre og samarbeide om bærekraftige løsninger. Dette nettverket skal fungere som en arena for kunnskapsdeling og samarbeid, noe som vil styrke hele næringslivet i regionen.

 

Christian Wiik Kynsveen

Christian Wiik Kynsveen

Prosjektleder

Andre prosjekter

Prosjektledelse Innovasjonsnettverk Nordland

Del i sosiale medierInnovasjonsnettverk Nordland er et initiativ etablert av Nordland fylkeskommune, som har som mål å styrke samarbeidet og kunnskapsdelingen mellom innovasjonsmiljøene i Nordland. Prosjektet fokuserer på å fremme grønn omstilling og økt verdiskaping...

Mobilisering Sør Helgeland

Del i sosiale medierMobilisering Sør-Helgeland er et samarbeidsprosjekt initiert og ledet av Kunnskapsparken Helgeland (KPH), Sentrum Næringshage (SNH), og Kystinkubatoren (KI). Prosjektet ble startet med mål om å styrke samarbeidet mellom innovasjonsselskapene og...

Rekruttering

Del i sosiale medierSmå og mellomstore bedrifter (SMB) på Ytre Helgeland står overfor betydelige utfordringer med å sikre rekruttering til arbeidsplassene i regionen. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft påvirker produksjonen og den daglige driften av disse...