Bistand til vekst og utvikling

Vi har som hovedmål å skape vekst og utvikling i små og mellomstore bedrifter på Helgeland. Sentrum Næringshage AS har medarbeidere med høy kompetanse innen forretningsutvikling, effektivisering og omstillingsprosesser, ledelse, rekruttering, kompetansehevende tiltak og strategiarbeid. Sammen jobber vi tett med det lokale næringslivet, Nordland fylkeskommune, virkemiddelapparatet og FoU-miljø.

Høy faglig kompetanse

Næringshagen er representert med kontor og lokaliteter i Sandnessjøen og Mosjøen. I 2011 etablerte næringshagen landets første Petro NH på den nye forsyningsbasen på Horvnes i Sandnessjøen. Vi har også nært samarbeid med flere lokale aktører som Mosjøen og omegn Næringsselskap, RKK Vefsn, Mosjøen Næringsforening, Helgeland Regionråd, RKK ytre Helgeland, Alstahaug Næringsforening, Kunnskapsparken Helgeland med flere.

Visjon:

Sentrum Næringshage er førstevalget på Helgeland for bedrifter og aktører som ønsker bistand til vekst og utvikling.

Forretningside:

Sentrum Næringshage er en aktiv tilrettelegger for innovasjon, kunnskaps- og forretningsutvikling på Helgeland for gründere, etablerte bedrifter og andre aktører. SNH er involvert i prosjekt og kurs som blir finansiert av private eller offentlige oppdragsgivere. SNH er operatør for næringshageprogrammet.

Verdigrunnlag:

Pålitelig  –  Tilgjengelig  –  Nytenkende

Våre ansatte

Ann Merete Brevik

Ann Merete Brevik

Daglig leder

   907 17 957
   ab@snhh.no

Monica Anfindsen

Monica Anfindsen

Medarbeider

   480 00 561
   monica@snhh.no

Styret i Sentrum Næringshage består av:

 • Espen Aleksander Gleinsvåg, styreleder
 • Ørjan Paulsen, nestleder
 • Marit Breivik Meyer, styremedlem
 • Mette Rønning, styremedlem
 • Lena Finseth Sørum, styremedlem
 • Sissel Ovesen, vara
 • Morten Rønning, vara

Eiere i Sentrum Næringshage AS er:

 • Siva SF 27,95%
 • Helgeland Invest AS 17,25%
 • Kunnskapsparken Nord AS 8,08%
 • Kunnskapsparken i Bodø AS 7,54%
 • Sparebank1 Nord Norge 6,25%
 • Helgeland Sparebank 5,90%
 • Helgeland Kraft AS 2,99%
 • Aker Solutions AS 2,71%
 • Alstahaug kommune 2,42%
 • Helgelandsbase Holding AS 2,42%
 • Helgeland Holding AS 2,07%
 • Maritime Venture AS 1,62%
 • Bolt Construction AS 1,13%
 • Svenningdal Trevarefabrikk AS 1,11%
 • HK Grande Holding AS 1,07%
 • Seløy Undervannsservice AS 1,07%
 • Sinus AS 1,07%
 • Serit Helgeland AS 0,97%
 • Stamina Helse AS 0,97%
 • DNB 0,81%
 • Mosjøen og Omegn Næringsselskap 0,69%
 • Grane Kommune 0,58%
 • Kunnskapsparken Helgeland AS 0,53%
 • Pharmaq Fishteq AS 0,53%
 • Sørra Holding AS 0,53%
 • Tønne Eiendom AS 0,48%
 • Mattismoen Eiendom AS 0,44%
 • Sentrum Regnskap AS 0,32 %
 • Widerøe Internett AS 0,32%
 • Nesna Kommune 0,16%