Bli en næringshagebedrift

Sentrum Næringshage AS kan tilby målbedriftsavtale med bedrifter som ønsker å bruke oss til ulike oppdrag. Vi er opptatt av å utvikle bedrifter og gründere med vilje og evne til vekst og utvikling, og vil være en samarbeidspartner med bedriften så lenge det er ønskelig.

Alle som inngår målbedriftsavtale, vil kunne få finansiert utviklingsstøtte gjennom SIVA sitt næringshageprogram. Som næringshagebedrift får virksomheten tilgang til alle næringshagens ressurser og nettverk, samt eksklusivt tilbud om:

  • Inntil 6 timer årlig kostnadsfri gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial (VekstSporet og/eller GrowthWheel)
  • Mulighet for opptil 75% rabatt på næringshagens ordinære timepris
  • Rabatt på kurs (BI), workshops og andre arrangementer i næringshagens regi
  • Tilgang til nasjonalt og internasjonalt nettverk gjennom Innovasjon Norge, SIVA og næringshageforeningen
  • Gratis profilering på næringshagens nettside og andre digitale flater
  • Tilgang til møterom på våre avdelinger

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å bli medlem, eller om du vil ha mer informasjon om våre tjenester!

Kontakt oss

Næringshagebedrifter