Bli en næringshagebedrift

Sentrum Næringshage har som hovedmål å skape vekst og utvikling i små og mellomstore bedrifter (SMB) på Helgeland. Våre ansatte har kompetanse innen forretningsutvikling, effektivisering og omstillingsprosesser, ledelse, rekruttering, kompetansehevende tiltak og strategiarbeid.

 

Næringshagen er representert med kontor og lokaliteter i Sandnessjøen og Mosjøen. I 2011 etablerte næringshagen landets første Petro NH på den nye forsyningsbasen på Horvnes i Sandnessjøen.

Næringshagebedrifter

Sentrum Næringshage AS kan tilby målbedriftsavtale med bedrifter som ønsker å bruke oss til ulike oppdrag. Vi er opptatt av å utvikle bedrifter med vilje og evne til vekst og utvikling, og vil være en samarbeidspartner med bedriften så lenge det er ønskelig.

 

  • Inntil 3 timer årlig kostnadsfri gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial
  • Mulighet for rabattert timepris på inntil 75% på næringshagens ordinære timepris
  • Rabatt på kurs, workshops og andre arrangementer i næringshagens regi
  • Tilgang til nasjonalt og internasjonalt nettverk gjennom Innovasjon Norge, SIVA og næringshageforeningen
  • Gratis profilering på næringshagens nettside og andre digitale flater
  • Som målbedrift får du ved behov tilgang til vår kursportal Videocation kostnadsfritt