SkatteFUNN samling

Sentrum Næringshage sammen med Norges forskningsråd, Kystinkubatoren AS og Herøy Næringsforening inviterer til SkatteFUNN samling

Gjennom SkatteFUNN kan du få dekket 19 % av utviklingsutgiftene - Velkommen til SkatteFUNN samling!

Hvis du kan svare ja på ett av disse spørsmålene er dere sannsynligvis kvalifisert for skattefunn:

  • Har dere kostnader knyttet til et utviklingsprosjekt?
  • Ligger kostnadene i år og/eller frem i tid?
  • Er bedriften skattepliktig i Norge?
  • Er kostnadene knyttet til et norsk organisasjonsnummer?
  • Utvikler dere noe nytt i markedet?


Meld på din bedrift her: 


Sandnessjøen 17. april | Petro Næringshage kl. 09:00 – 11:30
Herøy 17. april | Herøy Rådhus kl. 16:15 – 18:30
Lovund 18. april | Kystinkubatoren kl. 11:00 – 13:30

0