Sentrum Næringshage søker bedriftsrådgiver/forretningsutvikler

Sentrum Næringshage AS (SNH) er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal bidra til vekst og utvikling for små- og mellomstore bedrifter på Helgeland. Vi ønsker å bidra til økt verdiskapning i næringslivet, bygge faglige nettverk og styrke kompetansemiljøene. SNH arbeider på oppdrag av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, SIVA og Nordland Fylkeskommune. Vi samarbeider også med kommunene på Helgeland, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Hovedkontoret ligger i Sandnessjøen, og vi jobber tett mot oppdretts- og leverandørindustrien på Helgeland

Vi trenger en dyktig og engasjert medarbeider som vil jobbe for utvikling på Helgeland, verdens største oppdrettsregion!

 

Bedriftsrådgiver/forretningsutvikler

 

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå små- og mellomstore bedrifter med strategisk utviklingsarbeid
 • Bistå bedriftene med finansiell rådgivning og søknader til virkemiddelapparatet
 • Delta i utviklingsprosjekt sammen med næringsliv og offentlige etater
 • Være pådriver for å styrke nettverks- og kompetansebygging i regionen
 • Jobbe med gründerprosjekt i samarbeid med kommuner på Helgeland

Kvalifikasjoner:

 • Gjerne høgskoleutdanning innen økonomi, strategi og markedsføring
 • Erfaring fra forretningsvirksomhet med salg og kundekontakt
 • Gjerne erfaring fra oppdrett- og leverandørindustrien
 • Kjennskap til det maritime miljøet på Helgeland
 • Selvstendighet og gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb, der ditt bidrag blir viktig for næringsutvikling på Helgeland
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • Gode lønns- og pensjonsvilkår

Søknad og CV sendes pid@snhh.no innen 23. august 2021. Ta kontakt med Daglig leder Ann Merete Brevik på tlf. 907 17 957 for mer informasjon.

0