Koronavirus figurer

Nyttig informasjon i forbindelse med korona-viruset

Mange bedrifter i regionen blir berørt av situasjonen med korona-viruset, eller vil bli det. Vi anbefaler derfor at alle våre målbedrifter gjør vurderinger rundt egen situasjon. Vi i Sentrum Næringshage ønsker å bistå dere – og i en periode vil vi kunne tilby kostnadsfri rådgivning rundt dette. 

Vi holder oss oppdatert på de ulike tiltakene myndighetene nå setter inn for å avhjelpe næringslivet. Om du har behov for en gjennomgang av din bedrifts situasjon og hvilke tiltak som kan iverksettes, ta kontakt med oss. Det er også viktig at utviklingsarbeidet ikke stopper opp nå, for vi kommer til å returnere til normalen!

Vi ønsker også gjerne tilbakemeldinger fra bedrifter på hvilke tiltak dere trenger på kort og lang sikt, slik at vi kan bistå dere på en best mulig måte fremover, og gi innspill til regionale og nasjonale myndigheter. 

Nyttige linker for bedrifter:

Informasjon fra Sparebank 1 Nord-Norge:


Informasjon fra Innovasjon Norge:


Informasjon fra NHO:


Informasjon fra FHI:

 

Frilansere og selvstendig næringsdrivende:


Informasjon fra NAV:


Digital sikkerhet og koron

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Vi anbefaler dere å lese denne artikkelen fra Nasjonal Sikkerhetsnyndighet som inneholder nyttig informasjon.

0