Folk legger knyttnevene mot hverandre

Lederhelse – et forskningsprosjekt i samarbeid med OsloMet

Friskgården har gleden av å invitere deg til informasjonsmøte om forskningsprosjektet:

“Leder-medarbeiderrelasjoner og de gode prestasjonene”

Mosjøen: torsdag 16.januar, kl. 10 – 11.30, Sentrum Næringshage, Fearnleysgt 8.

Sandnessjøen: torsdag 16 januar, kl. 13 – 1430, Fjord Brygge, konferansesalen

Vi vet i dag mye om virkningene av hva god og dårlig ledelse har på medarbeideres helse, arbeidsglede og prestasjoner. Det vi vet mindre om, er hvordan lederne våre har det, og hvilke virkninger det har på medarbeiderne. Gjennom forskningsprosjektet ønsker Friskgården å finne hvilke situasjonelle og personlige faktorer hos ledere som påvirker kvaliteten på relasjonene ledere har med medarbeidere og arbeidsgrupper.

Fag- og forskningsansvarlig i Friskgården, Aud Ramberg er invitert for å informere nærmere om prosjektet, bakgrunn, formål og gjennomføring.

Vær med på forskning og utvikling av ny kunnskap.

Vi byr på enkel servering. Velkommen!

Påmelding: linda.wikran@friskgarden.no

For evt. spørsmål kontakt, Linda Wikran, Friskgården Helgeland, tlf. 971 92 618

0