Alstahaug kommune

Kompensasjonsordning

Nå kan lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene søke kommunal kompensasjon.

Stortinget besluttet 25.februar å bevilge 1,75 milliarder til kommunene. Alstahaug kommune er tilgodesett med kr 680.373,-. Midlene skal gå til å kompensere bedrifter som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak, og som sliter økonomisk grunnet pandemien.

 

Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet.

 

Søknadsfristen er 30.april 2021 og søknaden sendes elektronisk gjennom portalen www.regionalforvaltning.no. Som vedlegg til søknaden skal følge firmaattest, regnskap siste to år, samt bekreftelse/redegjørelse fra revisor eller regnskapsfører ift bortfall av inntekter som følge av Covid-19.

 

Alle søknader vil bli behandlet samlet etter søknadfristens utløp. Påregnet saksbehandlingstid vil være minst 1 mnd.

 

Kontakt
Kommunal- og næringssjef
​Stig-Gøran Olsen
Tlf: 918 80 704

0