Strategimøte

Invitasjon til informasjonsmøte i Havbruksnettverk Helgeland

Havbruksnettverk Helgeland inviterer offentlige aktører, næringsliv og FoU-aktører til nettverkstreff hvor vi ønsker innspill til veien videre for Havbruksnettverket.

Program

10:00 – 10:15 Velkommen ved Thomas A. Lehre – styreleder i Havbruksnettverk Helgeland

10:15 – 11:00 Fra Helgeland til verden – strategisk posisjonering og merkevarebygging – Elin Rønning og Kari Sirnes, Innovasjon Norge

11:00 – 12:00 Lunsj

12:00 – 12:15 Lokal næringsforskning om samarbeid og innovasjon – Siri Jakobsen, Senter for Industriell forretningsutvikling

12:15 -13:00 Strategiplan Havbruksnettverk Helgeland – Espen Gleinsvåg, Multiconsult

13:15 – 14:15 Workshop – hvordan utvikle en felles strategiplan innen havbruk på Helgeland

14:30 – 15:00 Oppsummering og veien videre – Espen Gleinsvåg og Thomas A. Lehre

Sted: Auditoriet, Petro Næringshage

Påmelding til ab@snhh.no

Lunsj sponses av DNB.

0