HVA ER EN 
NÆRINGSHAGE?

VERDISKAPNING, VEKST OG UTVIKLING AV NÆRINGSLIVET

Næringshager er en lokal og regional næringsutvikler der idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital.

Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk, og består av 39 næringshager over hele landet.

Våre tjenester

Aktuelt